VENLIGST LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER MEGET NØJE SAMT DE ØVRIGE OPLYSNINGER, SOM ER GJORT TILGÆNGELIGE FØR DIN REGISTRERING FOR TJENESTERNE PÅ COMOTO WEBSITEN. DELTAGELSEN I COMOTO TJENESTER ER DIN BEKRÆFTELSE AF, AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SÅ UNDLAD VENLIGST AT REGISTRERE DIG FOR BRUG AF ELLER DELTAGELSE I COMOTO TJENESTERNE.

Opdateret 21 juni, 2012 i henhold til 17.4 nedenfor.

Vilkår & betingelser for brug

1. Definitioner

1.1. Følgende definitioner gælder:

1.1.1. “Kandidat” forstås en person, der har offentliggjort sin arbejdserfaring og andre oplysninger i en profil via hjemmesiden.

1.1.2. Ved “websted” og/eller ”hjemmeside” forstås Comoto.com.

1.1.3. “Du” og “Dine” henviser til dig som en kandidat og/eller brugeren af nettet.

1.1.4. “Os” “Vi” skal henvise til Comoto ApS, ved Comoto ApS, CVR nr. 28130023, med en adresse på Nødbrøndsvej 23, Døjringe; 4180 Sorø, Denmark.

2. De kontraherende parter

2.1. Disse vilkår og betingelser (“aftalen”) er indgået mellem dig og Comoto ApS.

3. Personlige oplysninger

3.1. Din indsendelse og vores behandling af dine personlige oplysninger er underlagt vores fortrolighedspolitik. Du skal acceptere vilkårene i denne fortrolighedspolitik for at kunne oprette en konto.

3.2. Comoto er et krypteret websted og vi respekterer dine personlige oplysninger og forpligter sig til at overholde de danske love om behandling af personoplysninger og hertil relaterede lovgivning, lovpligtig koder og officiel vejledning fra tid til anden i sted.

3.3. Når du registrerer med netværket, vil du blive bedt om at afgive visse personlige oplysninger. Vi videregiver ikke oplysninger til nogen tredjepart uden din tilladelse undtagen når kræves ved lov. Dog kan vi i henhold til vilkårene i vores fortrolighedspolitik videregive visse aggregerede oplysninger indeholdt i din konto, til tredjemand på anonym basis.

4. Formålet med aftale

4.1. Denne aftale regulerer din adgang til og brug af netværket, hvis formål er at:

  • Planlægge dit næste permanente eller midlertidige job ved at få adgang til muligheder ikke tilgængelige fra andre kilder.
  • Drage fordel af hjemmesiden, hjælp og vejledning fra Comoto samt dine pålidelige venner til at forbedre din karriere ved at oprette, optimere og administrere dit CV.

5. Dine rettigheder og forpligtelser

5.1. Du kan:

5.1.1. Oprette en konto som afspejler din professionelle erfaring ved at udfylde de foruddefinerede skabeloner.

5.1.2. Få adgang til webstedet til din egen personlige og ikke-kommercielle brug.

5.2. Du kan ikke:

5.2.1. Oprette mere end én konto på samme log-in e-mail-adresse.

5.2.2. Bruge netværket eller enhver del deraf til ulovlige formål og du er hermed enig i at brugen sker i overensstemmelse med gældende lov, lovpligtige retningslinjer og officiel vejledninger.

5.2.3. Opgive urigtige oplysninger eller fordreje din identitet, eller repræsentere en anden person, herunder; men ikke begrænset til, brug af pseudonym eller tilhørsforhold med en person eller enhed, historisk eller på nogen anden måde repræsenteret.

5.2.7. Uploade, overføre eller distribuere uopfordrede kommercielle e-mails eller materiale, som er krænkende, stødende eller af enhver obskøne eller truende karakter, som efter vores vurdering alene eller kan forårsage irritation eller ulempe eller angst ved enhver person, herunder uden begrænsning, racistisk, chikanerende, truende, vulgære eller misbruger materiale, udtalelser eller meddelelser.

5.3. Konto og adgangskode: du skal vælge en log-in e-mail-adresse og en adgangskode. Af sikkerhedsgrunde opfordrer vi dig til at ændre adgangskoden fra tid til anden. Det er dit ansvar alene at beskytte den log-in e-mail og adgangskode du vælger fra enhver uautoriseret brug, og du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker med anvendelse af din adgangskode eller konto med eller uden din viden. Adgangskoder er kun til anvendelse af den person, til hvem de er udstedt. Vi kan nægte adgang til en adgangskode og/eller bruger, hvis vi med rimelighed mener, at en uautoriseret person bruger denne eller at brugen er overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

5.4. Rapportering af misbrug

5.4.1. Du anmodes om at indberette enhver uautoriseret brug af hjemmesiden til Comoto ApS.

6. Rettigheder og forpligtelser af Comoto ApS

6.1. Comoto ApS sørger den tekniske ramme for webstedet. Vi påtager os imidlertid intet ansvar for nogen oplysninger der stilles til rådighed på eller via webstedet.

6.2. Vi forbeholder os ret til at agere som en agent under denne aftale. Enhver anvendelse af eventuelle andre systemer underlagt andre love end danske lov er herved undtaget i det maksimalt tilladte omfang. Vi forbeholder os ret til at afslå, behandle eller blive part i enhver transaktion, der kan, efter vores vurdering, gøre os eller den nævnte transaktion underlagt andre juridiske systemer. Intet i denne klausul skal 6.2 begrænse vores rettigheder til at handle som beskrevet nedenfor i klausul 6.10, 6.11 eller 6.12.3 henholdsvis eller vor ret til at udøve eventuelle andre rettigheder, som vi har under disse vilkår og betingelser.

6.3. Alle oplysninger gjort offentlig tilgængelig eller overført via webstedet er alene et ansvar for den person, som sådant indhold beskriver og vi er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller undladelser i sådant indhold.

6.4. Vi har ret til at overvåge aktiviteter og indhold på webstedet, men er ikke forpligtet hertil.

6.5. Vi forbeholder retten til at fjerne alle oplysninger, som vi anser for at være vildledende, misvisende, ukorrekte eller er af en uacceptabel standard.

6.6. Vi kan ikke garantere identiteten af andre kandidat med hvem du kan interagerer under din brug af hjemmesiden.

6.7. Mens vi tilstræber at sikre kvaliteten på webstedet, gør vi ingen garantier som til sandheden eller rigtigheden af oplysningerne indsendt af kandidater eller tredjepart.

6.8. Vi vil bruge al rimelig indsats på at vedligeholde webstedet i fuld drift og fejlfri.

6.9. Vi forpligter sig til at gøre alle rimelige bestræbelser for at sikre en rimelig standard for integritet og pålideligheden af tjenesten.

6.10. Vi forbeholder os retten til at ændre eller midlertidigt eller definitivt tilbagekalde tjenester fuldt eller delvist, med eller uden varsel til dig, uden at vi er ansvarlige for dig eller nogen tredjepart.

6.11. Vi forbeholder os desuden retten til at suspendere din adgang til hjemmesiden eller enhver ydelse ved os, hvis vi har en rimelig mistanke om at du er i overtræder en eller flere af betingelserne i denne aftale.

6.12. Sikkerhed

6.12.1. Comoto ApS skal tilstræbe at drive webstedet i overensstemmelse med gældende standarder for etisk adfærd i IT-industrien.

6.12.2. Comoto ApS skal opretholde rimelige og opdaterede beskyttelser mod ulovlige elektroniske eller fysiske indbrud, skadelige handlinger, tyveri, hacking eller andre brud på sikkerheden af lignende art, der kan give uautoriserede adgang til hjemmesiden.

6.12.3. Comoto ApS forbeholder sig ret til, alene efter vort skøn, at filtrere eller blokere elektroniske meddelelser med oprindelse fra identificerede kilder af høj volumen trafik eller som på anden måde påvirker vor trafik eller resulterer i forringelse af svartider og håndtering. Comoto ApS vil forsøge at gendanne tjeneste når systemets ydeevne er normal igen, forudsat at en sådan gendannelse ikke medfører en negativ påvirkning af systemet. Comoto ApS forbeholder sig endvidere ret til permanent at filtrere eller blokere kilder til store mængder af elektroniske trafik.

7. Personlige indhold

7.1. Din brug vil blive tilpasset i overensstemmelse med de oplysninger, som du via din konto har afgivet fra tid til anden. Vi kan bruge dine oplysninger eller vise dem tredjemand, når du er logget på, herunder også vise de reklamer, som vi finder kunne være af interesse for dig. Vi vil håndtere dine oplysninger så du med rimelighed kan forvente at vi bedst muligt håndtere din interesse, men er du uenig heri har vi ikke noget erstatningsansvar eller forpligtelser over for dig i tilfælde af fejl eller fejlskøn.

8. Invitationer

8.1. Din profil vil blive offentliggjort på webstedet med det niveau af privat beskyttelse som du har valgt. Din profil vil blive offentliggjort og gjort søgbar, medmindre du vælger at de-aktivere denne funktion.

8.2. Det er dit ansvar løbende at foretage sådan kontroller og kontrolprocedurer som er sædvanlige samt forsigtige under hensyn til omstændighederne.

9. Effektive dato, betingelser og opsigelse

9.1. Denne aftale træder i kraft på datoen, hvor du accepterer vilkårene i denne aftale ved dit samtykke via oprettelsen af din profil på webstedet.

9.2. Vil du opsige din adgang kan du straks og uden forudgående varsel bede os slette din adgang til webstedet, herunder din konto, med eller uden årsag. Dit brud på en eller flere af vilkårene i denne aftale eller relevante love, forordning, lovpligtig koder eller officielle retningslinjer vil altid resultere i din opsigelse.

9.3. Du kan anmode os om at slette din profil, herunder fjerne adgangen til hjemmesiden, slette din adgangskode samt alle oplysninger indeholdt i eller tilknyttet din konto. En slettet profil kan ikke genaktiveres; så derfor bemærk, at hvis du ønsker at tilslutte sig webstedet igen på et senere tidspunkt skal du oprette en ny konto.

10. Priser, vederlag og betalingsbetingelser

10.1. Du kan oprette og vedligeholde din konto med webstedet gratis.

10.2. Vi forbeholder os retten til at opkræve gebyr for adgang til webstedet eller eventuelle relaterede eller nye tjenester eller funktioner, til at ændre priser, tilføje nye tjenester eller suspendere tjenester under denne aftale eller enhver del deraf såfremt vi giver dig en (1) måned skriftlig varsel. Dette varsel kan blive vist på din konto og 1-måneds fristen beregnes fra først dato det blev vist.

11. Websted tilgængelighed

11.1. Vi bruger vores bedste indsats til at sikre, at webstedet er tilgængeligt for brugere på internettet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Dog kan hjemmesiden til tider være helt eller delvist utilgængelige pga. vedligeholdelse, tekniske fejl eller grunde ud for vores kontrol såsom fejl ved tredjemands udbydere eller ved latent risiko for virusangreb. Vi vil forsøge at håndtere disse situationer så hurtigt som rimeligt muligt, men er du uenig i at dette skete, har vi ikke noget erstatningsansvar over for dig i dette tilfælde.

12. Tildeling

12.1. Comoto ApS har en ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

12.2. Du kan ikke overdrage nogle af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

13. Immaterielle rettigheder

13.1. Alle ophavsrettigheder, varemærker og/eller alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i alt materiale og/eller indhold leveret som en del af webstedet forbliver til al tid tilhørende Comoto ApS. Du er alene tilladt at anvende dette materiale som udtrykkeligt godkendt af Comoto ApS.

13.2. Materiale og indhold på hjemmesiden er alene stillet til din rådighed for din personlige og ikke-kommercielle brug og du kan gemme materiale og indhold på én computer harddisk til sådanne formål. Enhver anden anvendelse af materiale og indhold af hjemmesiden er streng forbudt.

14. Ansvarsbegrænsning

14.1. Tjenester, der tilbydes via hjemmesiden leveres til dig “som den er”. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier af nogen art overhovedet hverken udtrykkeligt eller underforstået, i forbindelse med hverken denne aftale eller tjenesterne, herunder; men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Vi garanterer ikke at brugen af hjemmesiden vil føre til et bestemt resultat for dig eller nogen tredjepart.

14.2. Comoto ApS sikrer, at hjemmeside, software og hardware er tilstrækkeligt beskyttet mod uautoriseret adgang, herunder, men ikke begrænset til, hacking og virus angreb. Comoto ApS er imidlertid ikke ansvarlig for skader, der er forvoldt af uautoriseret adgang.

14.3. Vores ansvar for dit tab eller dine skader som resultatet af din brug af webstedet er begrænset til dine omkostninger i overensstemmelse med 11.2 og yderligere begrænset til dine faktiske direkte skader og, undtagen i tilfælde af vort svig, omfatter ikke eventuelle tab af fremtidige indtjening, overskud eller nogen følgeskader eller spekulative tab.

14.4. Spørgsmål vedrørende din anvendelse:

14.4.1. Comoto ApS hæfter ikke for tab af nogen art. Comoto ApS hæfter desuden ikke for tab af nogen art som blandt andet skyldes eller er forårsaget:

  • Af dine uagtsomme handlinger;
  • Der vedrører fejl, der alene fremkommer på hjemmesiden når anvendt på en unormal måde eller på en måde, der ikke er beskrevet i denne tekst;
  • Ellers forårsaget af begivenheder som du bærer hele ansvaret for, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af dine andre leverancer, andre manglende overholdelse fra din side, brand, sabotage, ekstraordinært forbrug, virus, osv.

14.5. Comoto ApS påtager sig intet ansvar for tredjepartssoftware og kan som sådan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af tredjepartssoftware.

15. Skadesløsholdelse

15.1. Du accepterer at friholde, forsvare og holde harmløs Comoto ApS samt vores direktører, bestyrelse, medarbejdere og lokale partnere fra og imod enhver og alle krav, fordringer, skader, omkostninger og andre udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, der direkte eller indirekte er relateret til din anvendelse (eller anvendelse af enhver anden tredjepart adgang til webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode) af hjemmesiden.

16. Ændringer

16.1. Comoto ApS fortsætter med at forbedre tjenesteydelser af hjemmesiden og nye tjenester bliver tilføjet fra tid til anden.

16.2. Comoto ApS vil gøre for at sikre, at ændringer og nye tjenester ikke vil mindske funktionaliteten af hjemmesiden men giver ingen garantier herpå.

17. Gyldighed ved ændringer, ophævelser og lignende.

17.1. Hvis nogen del af denne aftale anses for ulovlig, ugyldig eller anden grund ikke kan håndhæves, vil denne del alene være at bortse fra denne aftale og dette berører ikke gyldigheden og retshåndhævelsesevnen af nogen af de øvrige dele i denne aftale.

17.2. Ophævelse af en eller flere dele i denne aftale af Comoto ApS skal ikke fortolkes som en ophævelse af alle dele eller forhindre overtrædelse af andre dele.

17.3. Hver del i denne aftale skal fortolkes særskilt og hver dels anvendelse og overlevelse skal vurderes særskilt hvis en eller flere dele af denne aftale vurderes at være uigennemførlig eller ikke kan håndhæves under alle omstændigheder.

17.4. Vi kan ændre denne aftale efter et varsel på tredive (30) dage ved at annoncere dette på websiten. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne kan du opsige aftalen i overensstemmelse med afsnit 9.3.

18. Meddelelse

18.1. I løbet af vort samarbejde kan vi vælge at kommunikere med dig via e-mail. Ved oprettelsen af din profil har du accepteret at modtage e-mails på den mail adresse du har valgt til brugen af Comoto’s tjenester.

18.2. Parterne kan kommunikere med hinanden med bindende virkning via e-mail, fax eller e-mail, medmindre andet specifikt er angivet. Desuden kan vi kommunikere med bindende virkning via oplysninger vist på din konto på hjemmesiden. E-mails til dig vil blive sendt til den e-mail adresse du anvender ved log-in eller den e-mail adresse, der er oplyst i kontaktoplysningerne i din konto.

18.3. Beskeder til Comoto ApS skal ske på følgende adresse:

Comoto ApS
Nødbrøndsvej 23
4180 Soroe
Danmark
Email: theteam@140.82.38.88

18.4 En e-mail anses som sendt, når e-mailen er sendt fra det IT-system, hvor afsenderens e-mail-adresse er registreret. En e-mail, anses som værende i hænde, når e-mailen er modtaget i det IT-system, hvor modtagerens e-mail-adresse er registreret.

19. Tvister og lovhjemmel

19.1. Denne aftale er underlagt dansk ret uden hensyn til eventuelle konflikt i danske regler. Alle tvister vedrørende denne aftale, skal anlægges ved Byretten for København, Danmark.

All content copyright © 2012, Comoto and Comoto. All rights reserved.