Free CV Templates in your language – Norwegian

Free CV Templates in your language – Norwegian

For you to be in complete and full control of building or creating your CV, the Free CV Templates needs to be in your own language. With Comoto you can Create, Optimise, Manage and Share in multiple CV’s in multiple languages and Norwegian should be one of them. Up until now we have worked with our CV engine in English only, but now we have launched a new feature that lets you select the languaes of your choice for the most important CV you ever have to write.

Below you can see a list of wordings and terms used in our CV Templates. It is these wording and terms we would like to have translated with your help.

You can download the file to translate: Comoto_nn_NO (Norwegian)

Translation finished, you can download it if you want to proofread the document.

Status of the translations: here (All languages)

Below you can see what has been translated so far:

msgid “Additional information”
msgstr “Ytterligere opplysninger”
msgid “Annexes”
msgstr “Vedlegg”
msgid “Artistic skills and competences”
msgstr “Kunstneriske talenter og ferdigheter”
msgid “Computer skills and competences”
msgstr “Datakyndighet og kompetanse”
msgid “Driving licence(s)”
msgstr “Førerkort (klasser)”
msgid “Organisational skills and competences”
msgstr “Organisatorisk evne og kompetanse”
msgid “Other skills and competences”
msgstr “Andre talenter og ferdigheter”
msgid “Social skills and competences”
msgstr “Sosiale evner og egenskaper”
msgid “Technical skills and competences”
msgstr “Tekniske ferdigheter og kompetanse”
msgid “Name”
msgstr “Navn”
msgid “Degree”
msgstr “Grad”
msgid “Job Title”
msgstr “Stillingsbeskrivelse”
msgid “Nationality”
msgstr “Nasjonalitet”
msgid “Date of birth”
msgstr “Fødselsdato”
msgid “Gender”
msgstr “Kjønn”
msgid “Desired Job”
msgstr “Ønsket Jobb”
msgid “Address”
msgstr “Adresse”
msgid “Telephone(s)”
msgstr “Telefon(er)”
msgid “E-mail(s)”
msgstr “E-post”
msgid “Internet”
msgstr “Internett”
msgid “Online CV”
msgstr “Online CV”
msgid “Professional Summary”
msgstr “Yrkesmessig sammendrag”
msgid “My Skills Summary”
msgstr “Sammendrag av mine ferdigheter”
msgid “Work experience”
msgstr “Yrkeserfaring”
msgid “Education”
msgstr “Utdannelse”
msgid “Language(s)”
msgstr “Språk (du kan ha flere)”
msgid “Mother tongue(s)”
msgstr “Morsmål (du kan ha flere)”
msgid “Understanding”
msgstr “Forståelse”
msgid “Speaking”
msgstr “Tale”
msgid “Writing”
msgstr “Skrift”
msgid “Language*”
msgstr “Språk*”
msgid “Listening”
msgstr “Lytting”
msgid “Reading”
msgstr “Lesing”
msgid “Spoken”
msgstr “Uttale”
msgid “interaction”
msgstr “Samspill”
msgid “production”
msgstr “Produktivitet”
msgid “* Common European Framework of Reference (CEF) level”
msgstr “* Felles Europeisk rammeverk for referansegradering”
msgid “My Comoto profile”
msgstr “Min Comoto profil”
msgid “For a more interactive CV experience and to access all related documents, “
msgstr “For en mer interaktiv CV opplevelse og tilgang til alle relaterte dokumenter, “
msgid “please also visit: “
msgstr “vennligst også besøk: “
msgid “Web and network”
msgstr “Web og nettverk”
msgid “Linkedin profile”
msgstr “Linkedin profil”
msgid “Xing profile”
msgstr “Xing profil”
msgid “Website”
msgstr “webside”
msgid “Resume”
msgstr “Sammendrag”
msgid ” | Page”
msgstr ” | Side”
msgid “About the Company”
msgstr “Om selskapet”
msgid “My skills for this job”
msgstr “Mine ferdigheter i forhold til denne jobben”
msgid “,  Grade point average – “
msgstr “,  Karakter gjennomsnitt -“
msgid ” (10 is highest)] “
msgstr ” (10 er høyest)]”
msgid “Principal subjects”
msgstr “Kjernefag”
msgid “ProfSummary”
msgstr “ArbSammendrag”
msgid “Availability”
msgstr “Tilgjengelighet”
msgid “Status”
msgstr “Status”
msgid “Street”
msgstr “Gate/Vei”
msgid “City”
msgstr “Poststed”
msgid “LinkedIn”
msgstr “LinkedIn”
msgid “Country”
msgstr “Land”
msgid “Children”
msgstr “Barn”
msgid “Distance”
msgstr “Avstand”
msgid “Skills”
msgstr “Ferdigheter”
msgid “From”
msgstr “Fra”
msgid “To”
msgstr “Til”
msgid “Title”
msgstr “Tittel”
msgid “Job Description”
msgstr “Arbeidsbeskrivelse”
msgid “Page “
msgstr “Side “
msgid “Telephone: “
msgstr “Telefon: “
msgid ” – E-mail: “
msgstr ” – E-post: “
msgid “«LetterStreet»”
msgstr “«Gatebokstav”
msgid “Attention: “
msgstr “Vær oppmerksom: “
msgid “Desired job”
msgstr “Ønsket jobb”
msgid “Job title”
msgstr “Stillingsbeskrivelse”
msgid “First name(s)”
msgstr “Fornavn”
msgid “Surname(s)”
msgstr “Etternavn”
msgid “Street number”
msgstr “Gatenummer”
msgid “Postal code”
msgstr “Postnummer”
msgid “E-mail”
msgstr “E-mail”
msgid “Career objective”
msgstr “Karieremål”
msgid “Preferred countries”
msgstr “Ønskede land”
msgid “Family status”
msgstr “Sivil status”
msgid “Exp. min. salary /year”
msgstr “Forv. min. lønn/år”
msgid “Salary type”
msgstr “Avlønningsform”
msgid “Willing to travel”
msgstr “Villig til å reise”
msgid “Willing to telecommute”
msgstr “Villig til å pendle”
msgid “Willing to relocate”
msgstr “Villig til å flytte”
msgid “Company name”
msgstr “Bedriftens navn”
msgid “Type of organization”
msgstr “Type bedrift”
msgid “Company Size”
msgstr “Bedriftens størrelse”
msgid “Industry”
msgstr “Bransje”
msgid “Curriculum Vitae”
msgstr “Curriculum Vitae”